Osvětlení do školních lavicUdržet pozornost dětí při vyučování bývá těžký úkol pro každého učitele. Správně řešené osvětlení v učebnách jim však může situaci usnadnit. Dobré světlo podpoří koncentraci žáků a notorické spáče udrží bdělé.

Školní výuka probíhá zpravidla v denních hodinách a ve třídách vybavených velkými okny, nedostatek centrálního osvětlení proto nebývá zásadním problémem. Výjimkou je tabule, která musí být dobře osvětlená vždy – děti na ni koukají celý den a musí být dobře vidět i ze zadních lavic.

Svítidla ve školách musí splňovat specifikace uvedené v normě pro osvětlení vnitřních pracovních prostor (ČSN EN 12464-1). Nejdůležitějším údajem je intenzita světla, která má u tabule dosahovat hodnoty 500 luxů. Stejné světlo se požaduje i u některých speciálních učeben (výtvarná výchova, dílny). Dostatek světla usnadní studentům práci a může zabránit případným úrazům.

Norma stanoví i další povinnosti:

Sborovna a místnosti pro učitele mají totožné požadavky na osvětlení jako většina kancelářských prostor.

Pokud máte k osvětlení školních prostor otázky anebo byste rádi konzultovali výpočet osvětlení, obraťte se na nás na telefonním čísle +420 602 113 712 nebo na adrese vb@fulgur.cz.Osvětlení školních lavic

Světla do školyZískejte e-book

Katalog plný tipů a užitečných rad pro osvětlení
Výběr osvětlení do různých místností.
Je lepší LED nebo zářivky?
Klíčové parametry svítidel.

S podrobnými radami
pro osvětlení bytu / domu